Pagdating ng panahon guitartutee speed dating areas

Tinanong niya ditong bigyan siya ng pera upang makapagsagawa ng ekspedisyon. Sa matinding galit sa hari ay nilisan ni Magellan ang bansang sinilangan papuntang Espanya. Magiliw siyang nakipag-ugnayan sa ilang mga lokal na datu.

Nagdaos pa sila ng tradisyonal na sandugo kung saan pinalalabas ang dugo sa braso, inihahalo sa tubig o alak at iniinom nilang magkasama.

Hindi nagtagal, ibinigay ang pangalang ito sa buong kapuluan.

Ang permanenteng paninirahan ay naitatag lamang noong 1565 nang makarating ang ekspedisyon na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu mula sa Mexico.

Nagawa niya ito kay Raha Humabon ng Cebu at dahil sa Kristiyanismo, ginagalang ng mga bata ang mga matatanda.

Ito ang humikayat sa konbersiyon dahil noong panahong iyon ay hindi iginagalang ng mga bata ang matatanda dahil wala na silang magagawang mabuti sa tribo. Nagpakita ito ng isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas.

Ang simpleng yunit ng pamahalaan ay ang balangay, na isang grupong pinamunuan ng isang datu.

Kaya ang ganap na kalayaan ay iginawad lamang sa Pilipinas noong Hulyo 1946.Sa ganitong paraan, ang dugo ng kasama niya ay nasa kanyang mga ugat na ginagawa silang "magkapatid sa dugo", isang sagrado at hindi pwedeng ipawalang-bisa na kasunduan.Nakumbinsi sila pa ni Magellan na maging Kristiyano.Sa mga sumunod na dekada, iba pang mga ekspedisyon ang ipinadala ng Espanya sa Pilipinas.Noong 1543, pinamunuan ni Ruy López de Villalobos ang isang ekspedisyon patungo sa mga pulo at pinangalanang Las Islas Felipinas (mula sa pangalan ni Felipe II ng Espanya) ang mga pulo ng Samar at Leyte.

Search for pagdating ng panahon guitartutee:

pagdating ng panahon guitartutee-49pagdating ng panahon guitartutee-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng panahon guitartutee”